Z kruhu svojich známych si vyber osobu/firmu, ktorú nám chceš odporučiť.
Uvedená kontaktná osoba ťa musí poznať, pretože pri jednaní sa budeme odvolávať na tvoje odporúčanie.
Dôležitý je aj jeho/jej čiastočný súhlas a záujem.

Registrácia
NEPODNIKATEĽfyzická osoba PODNIKATEĽfyzická osoba (živnostník) SPOLOČNOSŤ

Vaše údaje

 

Vaše údaje

 

Vaše údaje

Konanie menom spoločnosti

 

Údaje o odporúčanej spoločnosti

KONTAKTNÁ OSOBA V SPOLOČNOSTI

Všeobecné obchodné podmienky